Leveres som standard med 11,5 mm spids. Vi har pt. 2 køer på lager, på henholdsvis 500 og 520 gram " />

Følg os her:

Firmanavn · adresse · Tlf. xx xx xx xx · info@mail.dk